KESİD
Küçük Ev aletleri Sanayici ve İhracatçılar Derneği

Türkiye’de faaliyet gösteren küçük ev aletleri sanayici ve ihracatçıların buluştuğu sektörü büyüten dernek.

HABERLER

KESİD daima sektörden haberleri sunar.

ETKİNLİKLER

KESİD sektöre uygun etkinlikler tasarlar.

RAPORLAR

KESİD analizleri sonucunda bir rapor yayınlar.

KESİD ÇALIŞMA GRUPLARI

Ulaştırma ve Lojistik Çalışma Grubu

Sektörün ekosistemi ve altyapısının geliştirilmesine yönelik bütüncül çözümler için katkı sağlamayı hedefler.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu

İş hayatında ve toplumsal hayatta toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak politikalar geliştirilmesine destek olmayı amaçlar.

Fikri Haklar ve Ar-Ge Çalışma Grubu

Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusundaki bilgi eksikliğini gidermeyi, Türkiye’deki mevzuatın AB ve uluslararası standartlar ile uyumlu hale getirilmesini amaçlar.

İklim ve Çevre Çalışma Grubu

Enerji ve çevre politikalarının birbirini desteklemesi, iklim değişikliğiyle mücadele v sürdürülebilir finansman gibi konularda çalışma yürütür.

 

Bizimle İletişime Geçin

Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçılar Derneği hakkında soru veya yorumlarınız mı var? Yardımcı olabileceğimiz bir konuda medya sorularınız mı var? Sizden haber almaktan mutluluk duyarız

0 + 4 = ?